Oriëntatie intranet en behoefte bepaling

Oriëntatie intranet en behoeftebepaling zijn de eerste stappen bij het opzetten van een intranet.

Oriëntatie intranet en behoefte bepaling – Factoren

Oriëntatie en behoefte bepaling van een intranet kent een aantal stappen die te verdelen zijn in interne en externe factoren die van invloed zijn op deze behoefte. Om de verschillende factoren in beeld te krijgen zal kennis aanwezig moeten zijn welke factoren invloed kunnen uitoefenen op de behoefte. Dit heeft te maken met diverse processen die binnen het bedrijf een rol spelen, de diverse disciplines en onderdelen, het soort mensen binnen het bedrijf, de cultuur, de gewenste richting die het bedrijf of het management op wil, de branche en branche ontwikkelingen, huidige techniek, aanwezige koppelingen en applicaties etc.

Oriëntatie intranet en behoefte bepaling – Signalen

Verouderde techniek, niet mobiel geschikt, niet gekoppeld aan andere gebruikerssoftware, geen interactie, geen actieve lezers, een groeiend bedrijf, maar nog geen intranet, gefuseerd en behoefte aan nieuwe mogelijkheden. Het voelt gewoon niet meer goed. Mensen klagen over of negeren het intranet. Etc. Genoeg signalen dat het tijd wordt voor een nieuw intranet.

Vaak heb je het zelf al in de gaten. Intranet wordt niet langer actief gebruikt of misschien zelfs wel nooit actief gebruikt. Een teken aan de wand. Tijd voor onderzoek naar behoefte bepaling en oriëntatie op mogelijkheden van een nieuw (sociaal) intranet.

Wij ondersteunen bij het in beeld brengen van deze factoren, de mogelijkheden benoemen en het vaststellen van wensen en behoeftes. Oriëntatie Intranet? Meer weten over een intranet? Pro-Online

Contact BEL MIJ TERUG