Mobile First?

13 juli 2015

Mobile First. Algemeen
Een steeds vaker gehoorde kreet is dat websites Mobile First dienen te zijn, oftewel niet langer denken vanuit de gedachte van een desktop filosofie, maar juist vanuit de mobiele bezoeker. Deze krijgt de overhand en heeft dus toekomst.

Geen rare gedachte, zou je zeggen. De wereld verandert in een snel tempo wat betreft het gebruik van internet en de daarop aangesloten apparatuur. Desktop en laptop zijn bedoeld ter ondersteuning van zakelijke bedrijfsactiviteiten. Mobiel (vooral smartphone) is het medium waarmee het individu, consument, maar ook de zakelijke gebruiker op internet communiceert, zoekt en tegenwoordig ook steeds vaker koopt!

Logisch dus dat de vraag of Mobile First niet het credo zou moeten zijn, de kop opsteekt. Toch ben ik van mening dat achter deze Mobile First gedachte niet per definitie een uitroepteken geplaatst dient te worden. Veel zaken worden immers vanuit een B2B werkrelatie gedaan, waarbij mensen het internet benaderen vanachter een PC of laptop. Uitgebreid informatie tot je nemen en producten en eigenschappen bestuderen is nu eenmaal prettiger uit te voeren vanaf een groter beeldscherm. Belangrijk dus om bij de ontwikkeling van websites rekening te houden met je doelgroep en het doel dat deze doelgroepen hebben, per medium dat gebruikt wordt.

Online strategieën voor website ontwikkeling
De volgende online strategieën voor de benadering van website ontwikkeling zouden onderscheiden kunnen worden:

Mobile First. Er wordt een website ontwikkeld vanuit de gedachte om de mobiele doelgroep te benaderen. Eigenlijk zouden we hier moeten stellen: de doelgroep met de schermgrootte van een smartphone. Ik laat de smart watch, die natuurlijk eveneens ’mobile’ is, nog even liggen. De smart watch richt zich op weer een andere doelgroep. Niet alleen de leesbaarheid op dit formaat beeldscherm is de basis voor het bepalen van de ‘look and feel’ en functionaliteit van de website, maar juist ook het doel dat de doelgroep heeft met het bezoeken van de website. Een aantal in het oog springende zaken zijn: een kort bezoek, het opzoeken van een telefoonnummer of e-mailadres of de fysieke locatie om snel tot actie c.q. inzicht te komen. Overzicht, inzicht en gevoel; korte en bondige teksten. Beeldend materiaal om snel (in 1 klik) emotie over te brengen en om filmpjes te tonen die korter zijn dan 30 seconden.

Adaptive design. Er wordt een website ontwikkeld die als uitgangspunt heeft om met één website alle voorkomende beeldschermen te bedienen en te voorzien van de gewenste informatie en dit schalend naar de gewenste leesbaarheid. Er wordt per pagina en onderdeel van een website vastgesteld of de informatie en presentatie geschikt is voor de diverse formaten beeldscherm en het gebruikte medium. Afhankelijk van medium en beeldschermformaat wordt informatie wel of niet vertoond.

Responsive design. Een website wordt (in de meeste gevallen) ontwikkeld vanuit een desktop gedachte, waarbij er een techniek gebruikt wordt die beelden en teksten automatisch schalen en aanpassen aan het formaat beeldscherm waarmee de website bekeken wordt. Er wordt hier geen rekening gehouden met de doelgroep en de manier waarop de informatie op de website inspeelt op de doelen van de diverse doelgroepen. Zo kan het bijvoorbeeld nog steeds zo zijn dat een telefoonnummer, bij het oproepen van een website op een mobiele telefoon, na veel scrollen onderaan de website te vinden is of na meerdere keren klikken via een menustructuur te benaderen is, terwijl dat nu juiste het primaire doel van veel bezoekers was.

Desktop website. Een website die geschikt is voor het bekijken van de website vanaf een standaard desktop met een gemiddeld beeldscherm. Grote beeldschermen leveren vaak problemen op betreffende effectief gebruik van het complete beeldscherm. Deze meestal oude techniek voor het maken van websites werd tot voor kort toegepast en sluit niet langer aan bij de diversiteit aan beeldschermen die gebruikt wordt; van enorm groot tot het relatief kleine scherm van een smart watch. Je mag dan ook van een website bouwer verwachten dat een nieuwe website minimaal responsive wordt opgeleverd. Helaas kom ik nog steeds bedrijven tegen met een nieuwe, niet responsive desktop website.

Noodzaak en wijsheid?
Zoals uit de diverse design strategieën duidelijk wordt, zijn de te gebruiken technieken en uitgangspunten onderhevig aan tijd en ontwikkeling en het gevolg van de technologische ontwikkeling op het gebied van beeld en datadragers. Belangrijk is om niet vanuit de techniek een beslissing te nemen, maar vanuit de noodzaak het juiste doel en de juiste doelgroep te bedienen. Daarnaast bestaan er grote verschillen tussen de strategieën betreffende de benodigde tijd en aandacht en kosten die ermee gepaard gaan.

Inmiddels is voor iedereen duidelijk dat het essentieel is om naast een desktop website in ieder geval een website te hebben die mobiel vriendelijk is, omdat Google en Bing al indexeren en rekening houden met de mobielvriendelijkheid van websites! Hierdoor zou je als bedrijf zomaar niet meer vindbaar kunnen zijn in deze zoekmachines, de huidige telefoongids van vroeger.

De volgende vragen zouden kunnen helpen bij het bepalen van de gewenste of noodzakelijke webdesign strategie:

• Wat is de doelgroep die ik beoog met mijn website?
• Wat is het doel van deze doelgroepen? (wat komen ze op mijn website doen?)
• Voldoet mijn huidige (desktop) website betreffende de desktop aan boven gestelde vragen? Zo ja, dan zou een Mobiele website als aanvulling volstaan. Zo nee, dan dien je ook je desktop website te vernieuwen.
• Hoeveel tijd heb ik beschikbaar om momenteel aanpassingen te doen? Om een compleet nieuwe website of strategie uit te rollen (Mobiel First of adaptive) zal veel onderzoek, design, afstemming en dus tijd nodig zijn.
• Hoeveel geld heb ik beschikbaar? Een Mobiele Website bij een bestaande website plaatsen zal minder tijd en kosten met zich meebrengen dan het opzetten van een compleet nieuwe, online strategie.
• Hoeveel data en informatie wil ik op mijn (desktop) website plaatsen en hoe verhoudt zich dat tot de gewenste informatie op mijn mobiele website (rekening houdend met de doelgroepen en hun doelen?). Websites met relatief weinig data kunnen vaak met de responsive design techniek prima uit de voeten. Websites waarop zeer frequent data wordt aangevuld/aangepast dienen na te denken over de integratie van data en het beheer daarvan. Websites met een grote mate aan diversiteit van data, diensten en producten, bieden met de responsive design techniek vaak onvoldoende overzicht en functionaliteit voor mobiele bezoekers.

Conclusies Mobile First
Uit bovenstaande kunnen we een aantal conclusie trekken.

1. Mobile First is niet per definitie wenselijk.
2. Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag; wat is de juiste webdesign strategie?
3. Webdesign strategie is onderhevig aan ontwikkeling, waardoor de website onderhoud en ontwikkeling behoeft.
4. De te kiezen strategie dient afhankelijk gesteld te worden van de doelgroep en hun doelen van het bezoek aan de website in combinatie met beschikbare tijd en financiële middelen.
5. Responsive design is niet het antwoord op of hetzelfde als Mobile First.
6. Met beperkte data en informatie op de website kan de responsive design techniek een effectieve manier zijn om met één website diverse doelgroepen en beeldschermformaten te bedienen.
7. Bij een geschikte desktop website kan eenvoudig een mobiele website worden gemaakt en gekoppeld worden aan de bestaande desktop website.
8. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden en de kosten om zo de juiste stappen en afwegingen te maken.

Pro-Online kan jou adviseren en ondersteunen. Ben je ook op zoek naar een nieuwe mobile first responsive website? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! Meer effect van jouw communicatie leidt tot meer omzet!