Pro-Online helpt met Online Strategie Bepaling!

Online strategie bepalen

Online strategie bepalen, een verbijzondering van de bestaande Strategie.

De huidige maatschappij wordt ook wel de internetmaatschappij genoemd. Online aanwezigheid, sociale contacten, kennis delen en vergaren via internet. Deze trend kan als bedreiging worden beschouwd voor de traditionele businessmodellen, maar het omarmen er van kan ook legio mogelijkheden bieden.
Door het bepalen van je online strategie, door vanuit je eigen strategische doelstellingen te bekijken waar je kansen en bedreigingen liggen, kan een stappenplan gemaakt worden en worden vastgesteld hoe online ondernemen kan bijdragen aan continuïteit en winst vergroting van je bedrijf.

De wereld veranderd in snel tempo met de mogelijkheid van internet en online werken en communiceren. Niet voor iedereen direct duidelijk en herkenbaar, maar wel voor iedereen essentieel om over na te denken. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor mij en mijn bedrijf?

Krijg inzicht in de mogelijkheden online te ondernemen als aanvulling op uw huidige business model.
Wat zijn de doelgroepen, welke producten en technieken worden benut en welke online kansen zouden als aanvulling gezien kunnen worden. Moet rekening gehouden worden met bedreigingen die online ondernemen met zich mee kan brengen of die door concurrentie worden bepaald.

Op basis van de bestaande bedrijfsstrategie nemen we je mee naar de online mogelijkheden. In een aantal sessies gaan we samen op zoek naar logische of noodzakelijke online aanvullingen en stellen we de online bedrijfsstrategie vast. Tevens kunnen we daar een concreet stappenplan aan toevoegen.

Online Strategie bepaling

In een 4 tal strategie sessies ondernemers inzicht verschaffen in de huidige strategische uitgangspunten, de bedreigingen en de online kansen en mogelijkheden.

• Blok 1 – Vaststellen strategie
Vaststellen wat de huidige Strategie is en deze relateren aan de huidige digitale online wereld. Welke producten of diensten worden aangeboden en in welke markten. Wat is hierin het onderscheidend vermogen, wat zijn alternatieven? Wie zijn de concurrenten? Welke wenselijke veranderingen dienen we ten aanzien van product of dienst door te voeren in de komende 5 jaar, waar zetten we de stip op de horizon? (door enkele vraag en antwoord spelletjes en brainstormsessies hierin een helder beeld scheppen)

duur: 2 dagdelen

• Blok 2 – Online kansen en mogelijkheden
Een beeld scheppen van de online mogelijkheden die middels internet en techniek ons momenteel worden geboden. Manieren van communiceren. Gedrag van onze klanten, gedrag en beleving van personeel. Manier van presenteren etc.

duur: 1 dagdeel

• Blok 3 – Online Strategie bepaling
Vaststellen welke mogelijkheden aansluiten bij het huidige businessmodel. Bepalen welke kansen en bedreigingen noodzakelijk zijn om succesvol te blijven of te worden. Keuze maken en doelen stellen op het gebied van online ondernemen. Welke mogelijkheden sluiten aan en dragen bij.

duur: 1 dagdeel

• Blok 4 – Plan van aanpak

Opzetten plan van aanpak. Uitwerken consequenties en tijdlijn Online strategie. Budget indicatie.

– duur: 1 dagdeel

Neem contact op!

Deelblokken zijn ook mogelijk.