Implementatie intranet

Implementatie intranet. Belangrijk om goed na te denken over de manier waarop je dat doet en aanpakt.

Doelen zijn gesteld, businesscase is opgesteld, budget is vrijgemaakt, projectgroep samengesteld en software gekozen en ingericht. Maar hoe krijgen we het communicatie platform in de organisatie geïmplementeerd en geaccepteerd? belangrijke vragen om goed over na te denken. Wat wordt het traject dat wordt doorlopen? Hoe weet je wat wel en wat niet goed valt en omarmd wordt? Wie betrek je als pilotgroep? Hoe zorg je er voor dat het een vanzelfsprekendheid wordt?

Implementatie intranet – Bepaal je implementatiestrategie

De manier waarop je het nieuwe intranet gaat implementeren in de organisatie is van cruciaal belang. Ga je snel live en breng je stap voor stap een onderdeel live en onder de aandacht of kies je voor de big bang. Alles in één keer zo compleet mogelijk. Bij de big bang zal het veel langer duren voordat de medewerkers het nieuwe intranet gaan ervaren. Kleine deelprojecten zijn eenvoudiger te beheersen en overzien. Ook kan je het nieuwe sociaal intranet met de vele mogelijkheden van interactie juist inzetten om medewerkers de vraag voor te leggen, waar behoefte ligt. Wat zouden ze graag terugzien. Hoe wordt er dagelijks gewerkt? Wat missen ze juist? Leg ze gewoon middels poll of enquête de vraag voor en kom in contact.

Implementatie intranet – Samenstelling pilotgroep

Ook de groepsgrootte en samenstelling van de groep is van belang bij je implementatie. Kies je er voor om eerst een groep early adopters de beschikking te geven over het nieuwe intranet, of mag iedereen direct aan de slag met bijbehorende risico’s van dien. Dit zal mede afhangen van de organisatie grootte.

CONTACT BEL MIJ TERUG