webdesign

Intranet ondersteuning

Intranet ondersteuning en diensten

Om een goed en effectief (sociaal) intranet op te zetten zul je verschillende stappen moeten zetten binnen je bedrijf. Vanuit jarenlange ervaring met het opzetten en ontwikkelen van een sociaal intranet omgeving ondersteunen we bedrijven bij de oriëntatie en implementatie van een intranetomgeving. Hiermee voorkomen je als bedrijf om in bekende valkuilen te stappen, onnodige kosten te maken of een sociaal intranet te implementeren dat niet effectief is. Meer weten over een sociaal intranet?

Je kan hierbij de volgende fases onderkennen.

1. Oriëntatie en behoefte bepaling intranet

Verouderde techniek, niet mobiel geschikt, niet gekoppeld aan andere gebruikerssoftware, geen interactie, geen actieve lezers, een groeiend bedrijf, maar nog geen intranet, gefuseerd en behoefte aan nieuwe mogelijkheden. Het voelt gewoon niet meer goed. Mensen klagen over of negeren het intranet. Etc. Genoeg signalen dat het tijd wordt voor een nieuw intranet. Ook bij de oriëntatie geven wij intranet ondersteuning.

2. Opzetten businesscase (wat gaat een nieuw intranet je brengen)

Een nieuw intranet kost tijd en geld. Belangrijk dus om te weten wat een nieuw intranet je moet gaan opleveren om de juiste afweging te maken. Om dit goed in beeld te krijgen is het verstandig om eerst een duidelijke businesscase op te stellen en doelen die je wilt bereiken helder te formuleren. Met onze ervaring bieden wij deze intranet ondersteuning aan diverse organisaties.

3. Software selectie

Welk software pakket sluit aan bij de gestelde doelen en wensen. Welke functionaliteit is beschikbaar en draagt bij aan een effectief sociaal intranet. Afhankelijk van de grootte van een organisatie, de manier waarop het intranet binnen het bedrijf ingezet gaat worden en de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid en het beschikbare budget zal een passende applicatie of software pakket gekozen moeten worden. Intranet ondersteuning software selectie.

4. Inrichting intranet

Welke functionaliteit wil je gebruiken. Hoe bewaar je het overzicht. Wat moet prominent aanwezig en wat kan meer naar de achtergrond. Hoe open mag er gecommuniceerd orden en wie mag wat zien. Welke andere applicaties moeten ontsloten worden via het communicatie platform? Wie is regievoerder en/of beheerder? Aansluiten bij eerder gestelde doelen en een tijdpad maken voor de inrichting en het beheer. Intranet ondersteuning bij de inrichting.

5. Implementatie intranet

Doelen zijn gesteld, businesscase is opgesteld, budget is vrijgemaakt, projectgroep samengesteld en software gekozen en ingericht. Maar hoe krijgen we het communicatie platform in de organisatie geïmplementeerd en geaccepteerd? belangrijke vragen om goed over na te denken. Wat wordt het traject dat wordt doorlopen? Hoe weet je wat wel en wat niet goed valt en omarmd wordt? Wie betrek je als pilotgroep? Hoe zorg je er voor dat het een vanzelfsprekendheid wordt? Intranet ondersteuning bij de implementatie.

6. Evaluatie en bijsturing

Het nieuwe intranet is live! Gefeliciteerd! hoe nu verder? Een goed evaluatie en bijsturing zorgt er voor dat na het live gaan het sociaal intranet als algemeen communicatie platform net zo gewoon en standaard gaat worden als Facebook en LinkedIn. Het nieuwe werken moet z’n intrede doen. Leuk om te lezen, effectief en tijdbesparend. Altijd en overal in te zien, mobiel geschikt. Nazorg is hierin erg belangrijk. Nazorg als extra intranet ondersteuning.

Voor de diverse fases ondersteunt Pro-Online bedrijven vanuit jarenlange ervaring en met gedegen kennis.

Bestel nu BEL MIJ TERUG