Sociaal Intranet onderzoek 2016

5 februari 2017

Intranet onderzoek 2016, Algemeen

Intranet ervaring en wensen. Het laatste kwartaal 2016 is aan bureau CommaOnline in opdracht van Pro-Online opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ervaringen van gebruikers van bestaande intranet applicaties. Tevens is onderzocht wat de wensen zijn van deze gebruikers. Ruim 80 respondenten hebben hun ervaringen met ons gedeeld. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies. Later zullen we het complete inzicht vanuit het sociaal intranet onderzoek 2016 met je delen via een ‘White paper’

Belangrijkste eerste bevindingen van het Intranet onderzoek

• 45% van de ondervraagden is tevreden of zeer tevreden met het huidige intranet, tegen 23% die ontevreden tot zeer ontevreden zijn.
• 27% is ontevreden tot zeer ontevreden over de gebruiksvriendelijkheid van hun intranet.
• Op de vraag wat doe je vooral met je intranet is het meest gegeven antwoord “het vinden van collega’s via het smoelenboek” 74% gevolgd door lezen over komende of afgelopen evenementen 50% ook het lezen van actuele nieuwsberichten wordt vaak genoemd.
• 28,5 % heeft een intranet dat ouder is dan 5 jaar.
• Slechts 26% van de ondervraagden geeft aan dat hun intranet geschikt is voor mobiel gebruik.
• Sociaal intranet een benaming is waarmee 64% van de bevraagden bekent is.
• 63% heeft geen intranet strategie
• De beleving van een intranet is zeer divers. Ruim 25% geeft aan dat er weinig tot niets gebeurd met het intranet, maar ook 16 % die aangeeft dat alles op intranet geplaatst wordt. Daarnaast zijn veel opmerkingen te lezen zoals “er staat wel veel op, maar weinig wordt gelezen” en “het leeft niet”..
• De meeste deelnemers van het onderzoek zijn te vinden in bedrijven met een aantal medewerkers tussen de 100 en 500 medewerkers, variërend over 1 tot 3 locaties.
• Ruim 28% van de bedrijven overweegt een nieuw intranet aan te schaffen en 20% heeft daar nog geen weet van.

Sociaal Intranet onderzoek, eerste conclusies

Ondanks een grote mate van tevredenheid kan er nog veel verbetert worden aan de meeste intranet omgevingen. Zo worden bij veel intranetomgevingen slechts beperkte functionaliteiten gebruikt die zich concentreren op het ‘smoelenboek’ en recente evenementen. Ook het beperkte percentage van geschiktheid voor mobiel geeft duidelijk te Sociaal Intranet onderzoek 2016denken. In een wereld waarin mobile First als uitgangspunt gezien wordt (immers de groei en mogelijkheden van mobiel internet gebruik blijft toenemen) zou dit wel een minimale voorwaarde gesteld moeten worden om succesvol te zijn. Je ziet dan ook veel onvrede en vanuit de professionals de roep om meer acceptatie en begrip zodat het intranet gaat leven en juist een interactieve online ontmoetingsplaats wordt van collega’s. Je mist wat als je het niet gebruikt. Net als Facebook!
Een intranet dient ook altijd in ontwikkeling te zijn en dient daarom het gevolg te zijn van een heldere Intranet Strategie, wat bij 63% niet aanwezig blijkt te zijn. Vaak herken je het zelf al als je voor de eerste keer op het intranet komt of het een actueel en recente applicatie is of een ingedutte, suffe en gedateerde omgeving. Zie ook de 7 signalen voor een verouderd Intranet.

Goed om te ontdekken dat de benaming ‘Sociaal Intranet’ een bekende kreet begint te worden. 64% van de ondervraagden kent deze benaming maar liefst. Dat is in ieder geval een begin voor het ontdekken van de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Weten dat het Sociaal Intranet bestaat. Het intranet hoeft niet langer een statisch smoelenboek te zijn met top down berichtgeving, maar kan een interactief platform zijn, waarin informatie wordt gedeeld, opgehaald en waar gezamenlijk online gewerkt kan worden. Altijd en overal. Ook mobiel. De digitale werkplaats die alle informatie ontsluit die gewenst is. Het nieuwe werken, onafhankelijk van werkplek of computer.

Sociaal intranet afsluiting en kennismaking

Een intranet opzetten vraagt om een gedegen plan van aanpak en strategie. Pro-Online informeert je graag over de mogelijkheden van een intranet of kan je adviseren en begeleiden bij het vaststellen van behoefte en daarbij aansluiten met passende functionaliteit. Onderzoek naar en opstellen van een businesscase, of een implementatie begeleiden en de resultaten tijdens de in gebruik name evalueren. Allemaal onderdelen die wij graag met je bespreken en uitvoeren.
Sociaal Intranet ervaring en kennis sinds 2010, bouw en ontwikkeling van betrouwbare en kwalitatief goed werkende intranet systemen. Sociaal Intranet. Pro-Online ondersteunt!
BEL MIJ TERUG

Heb je vragen over het opzetten van een intranet of vragen over de mogelijkheden van ondersteuningen hierbij? Maak dan hier een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we helpen je graag.